پالت چوبی

پالت چوبی کالایی ساخته شده از تخته های چوبی متصل به هم است که برای بسته بندی و جابجایی انواع کالاها استفاده میشود. امروزه به دلیل مجهز بودن کارخانه ها به لیفتراک و جک دستی  جهت حمل و نقل آسان و جابجایی کالاها در انبار، وجود پالت چوبی ضرورت پیدا کرده.
_استقامت و مقرون به صرفه
_سبک وزن بودن پالت چوبی
_اصطکاک بین جسم و سطح
_فروش پالت استفاده شده و بازیافت آن
_می‌توان به راحتی آن را تعمیر کرد
_سرعت و زمان آماده سازی پالت چوبی